Munay-Ki

NB Je kunt de inwijdingen ook individueel ontvangen in 1 op 1 sessies. De inwijdingen van de Munay-KI worden gratis doorgegeven. Waar je voor betaalt is voor de ingeruimde tijd, de locatie en de diensten van degene die de inwijdingen doorgeeft. Ik geef de inwijdingen door in vier sessies waarbij je telkens voorafgaande aan de te ontvangen inwijding(en) een healing krijgt om je energielichaam op te schonen (bij de prijs inbegrepen)

Wat is Munay-Ki?

Munay-Ki bestaat uit een serie van 9 energetische inwijdingen of rites. Deze zijn afkomstig van de Q’ero, een volk dat hoog in de Andes leeft en rechtsreeks afstamt van de Inca’s.

Munay is een woord dat komt uit het Quechua, de taal die de Q’ero spreken en het betekent zoveel als liefde en ook wees degene die je echt bent.

Munay-Ki zorgt voor een grote schoonmaak in ons totale energielichaam. Dit is een verzameling van alles wat we zijn en wat we hebben meegemaakt. Door dit energieveld schoon te maken kunnen we het verleden loslaten en ons klaarmaken voor de tijd die komen gaat.

Feitelijk open je met elke inwijding een nieuwe deur in je proces van versnelde evolutie naar bewustwording, onvoorwaardelijke liefde en naar wie en wat je in wezen bent. Naar passie om je ware bestemming te kunnen manifesteren en volledig in harmonie te kunnen leven en telkens dichter bij het bewustzijn van eenheid te komen.

Waarom zou je dit willen?

De nieuwe wereld is een feit. Op 21-12-2012 zijn we in het gouden tijdperk terecht gekomen (Inca jaartelling). We zullen nu gebruik moeten leren maken van de mogelijkheden die ons geboden worden om deze nieuwe wereld vorm te gaan geven. Munay-Ki is er op gericht om de mensheid te transformeren naar een samenleving die meer verbonden is met de aarde en het besef dat we een zijn.

Wat geeft het jou persoonlijk?

Munay-Ki laat je in contact komen met heelheid, harmonie, begrip, liefde, vrijheid, inzicht, kracht en transformatie. Het is een reis op weg naar wie je in wezen bent en een reis weg van de illusie van afgescheidenheid terug naar het bewustzijn van eenheid.

Het gaat dus om een nieuwe kijk…..een nieuwe levensfilosofie. De zaadjes worden je aangereikt. Jij bepaalt wat je ermee gaat doen. Laat de Goddelijke vonk in het diepst van je wezen ontwaken!

Volg de roep van je hart en meld je aan!

"De essentie is de intentie"

Copyright © 2023 Taytanchis. Alle rechten voorbehouden.