Inwijdingen

Er zijn verschillen tussen een inwijding en een healing. Een inwijding is dikwijls krachtiger dan een healing. Bij een inwijding wordt het bewustzijn van de cliënt vergroot of verbreed, waardoor er een ander inzicht kan ontstaan. Dit wordt gedaan door een energetisch zaadje te planten. Wel brengt een inwijding meer verantwoordelijkheden met zich mee. De cliënt zal namelijk geconfronteerd worden met nieuwe inzichten waardoor zijn of haar standpunten in een heel ander licht komen te staan. Hierdoor is een inwijding ook niet voor iedereen geschikt.

Inwijdingen zijn echter zeer geschikt voor problemen die door een healing bijna niet te raken zijn. Daarbij hoef je bij een inwijding niet eens te weten hoe een probleem is ontstaan. De inwijding op zich kan al voldoende zijn om de bron van het probleem te raken of te verwijderen. Voor de meeste mensen zal dit als onmogelijk worden ervaren en toch zijn er genoeg gevallen bekend waar iemand een spontane heling ontving na het ontvangen van een inwijding.

"De essentie is de intentie"

Copyright © 2023 Taytanchis. Alle rechten voorbehouden.