Muki healing

Muki healing: dokters van de organen

De Muki’s worden ook wel de dokters van de organen genoemd. Het zijn wezens die diep in de aarde leven. In de vierde laag om precies te zijn. Pachamama heeft zeven lagen waarvan de eerste de diepst gelegen is en de zevende de meest oppervlakkige.Ze helpen ons om de zware energie die de organen belast weer los te laten.Het is een van de eerste technieken die een pampamesayoq leert naast de Sami healing.Feitelijk zou je iedere dag moeten beginnen met een Sami healing en eindigen voor het slapen gaan met de Muki healing.Deze Muki healing wordt ingezet om zware energie (Hucha) uit het buikgebied te verwijderen en af te voeren naar de aarde (Pachamama)

Muki’s werken voornamelijk in op het lymfesysteem en hebben zodoende een sterk reinigende werking.Door deze techniek regelmatig te herhalen (liefst dagelijks) worden de organen in het buikgebied ontdaan van zware energie.Als healer kun je jezelf op deze wijze prima schoon houden.Tijdens deze healing wordt er gewerkt met de hersenen, het hart, het bloed, de longen en de navel.Uit al die gebieden wordt via de lymfe de zware energie opgenomen en verzameld om naar de aarde afgevoerd te kunnen worden.Deze healing kan op zichzelf staan of onderdeel zijn van een uitgebreide sessie.


"De essentie is de intentie"

Copyright © 2023 Taytanchis. Alle rechten voorbehouden.