Heling voor de aarde

Bij Heling voor de Aarde laat ik je ervaren wat transmuteren is. Dit is het vermogen om te leren samen te smelten met je goddelijk bewustzijn. Hierbij zijn zeven zaken van belang: intentie, liefde, harmonie, eenheid/verbinding, focus, concentratie en verbeelding. Transmutatie kent twee niveaus: dagelijkse spirituele uitingen (bv meditatie) en ceremonies (bv een inwijding) We onderzoeken de wijze waarop we destructieve gedachten, emoties en disbalans in onze leefomgeving kunnen transmuteren (wat je zou kunnen vertalen als omzetten naar iets positiefs) Je leert werken met de krachtige en eeuwenoude methodiek van transmutatie in het dagelijks leven door visualisatie, sjamanistische reizen en een krachtige ceremonie.

We werken vanuit het sjamanistisch principe dat we niet afgescheiden zijn van onze omgeving. Ook wij zijn natuur! De natuur en onze leefomgeving kunnen op verschillende manieren uit balans raken. Zowel fysiek als etherisch kunnen wij uit balans raken, via negatief handelen en negatieve gedachten, die dikwijls gericht wordt op anderen. Tijdens Heling voor de Aarde herinneren we ons hoe we als gemeenschap in harmonie horen om te gaan met de natuur, de natuurelementen en open te staan voor hun begeleiding. Je zult ervaren dat je door het helen van je omgeving en de aarde ook jezelf kunt helen. Er gebeuren nog steeds wonderen en jij kan daar onderdeel van zijn!

Je leert je af te stemmen en te verbinden met de natuur en de zichtbare en de onzichtbare wereld. In die staat van verbinding leer je vervolgens negativiteit in je omgeving en verontreiniging van het milieu te verminderen.

In een sessie neem ik je mee op reis en laat ik je ervaren hoe je jezelf kunt verbinden met de Bron waaruit alles voortkomt. Ik laat je een talisman maken met een aspect van jezelf dat niet meer voor je werkt en die gaan we ritueel verbranden.

Dit 'reizen' gebeurt liggend met de ogen gesloten en ik leid je door middel van een geleide meditatie naar de beneden-, midden- of bovenwereld.

Een andere techniek die gebruikt kan worden op dit pad is de Dismemberment of het uiteen rafelen. Hierbij laat ik je tijdens een reis contact maken met een krachtdier of spirituele helper om afscheid te nemen van zaken die niet meer bij je horen.

We werken in sessies van een uur en indien nodig kan dit herhaald worden tot het gewenste effect is bereikt. Bij die vervolgsessies gaan we verder op het ingeslagen pad om zodoende steeds een stuk verder te komen in jouw groei.

Sta jezelf toe om in diepe verwondering te raken!

Heling voor de Aarde is gebaseerd op het boek: Medicine for the Earth van Sandra Ingerman.

"De essentie is de intentie"

Copyright © 2023 Taytanchis. Alle rechten voorbehouden.