Psychopompos

Psychopompos - ook wel Reis van Dood en Sterven genoemd - leert je over het fenomeen van Dood en Sterven vanuit een sjamanistisch perspectief. Je leert onder andere hoe je iemand op de Dood kunt voorbereiden. En je leert hoe je (ook bij mensen die nog niet stervende zijn) mogelijke angst voor de Dood kunt helpen helen.

Traditioneel onderzoekt een sjamaan drie dagen na het overlijden van iemand of de ziel is overgegaan. Indien dat niet het geval is dan vindt er een psychopompos-ceremonie plaats.

In deze sessie leer je o.a. hoe je gestorvenen naar een betere of de juiste plek kunt begeleiden volgens het klassieke psychopompos-werk.

Psychopompos betekent letterlijk - geleider van zielen-

Deze helingmethode is bedoeld voor iedereen, die de gebeurtenissen rond het sterven en de Dood wil begrijpen, voor zichzelf of om anderen hierin te begeleiden. 

Zoals het heel belangrijk is om gedurende het leven bewustzijn te kweken om vanuit die gedachte bewust te leven, is het ook belangrijk om bij het 'overgaan' ook hierin bewust te zijn zodat de ziel na het overlijden niet blijft dolen.

"De essentie is de intentie"

Copyright © 2023 Taytanchis. Alle rechten voorbehouden.